Poradnia
Psychologiczna
dla Dzieci, Młodzieży
i Dorosłych
Poradnia
Psychologiczna
dla Dzieci, Młodzieży
i Dorosłych

Warsztaty

                           Rozwijamy skuteczność nauczyciela w procesie uczenia i wychowywania poprzez warsztaty rozwojowe kształcące umiejętności
- analizy procesów grupowych
- diagnozy ról grupowych, ich wykorzystania do budowy kreatywnych i wspierających zespołów klasowych,
- skutecznej komunikacji,
- rozwiązywania konfliktów,
- diagnozy potrzeb ucznia i rodzica,
- zarządzania zespołem,
- kierowania procesem grupowym w klasie.

Każdorazowo ofertę dopasowujemy do potrzeb danej szkoły rozpoczynając od zbadania potrzeb szkoleniowych.