Poradnia
Psychologiczna
dla Dzieci, Młodzieży
i Dorosłych
Poradnia
Psychologiczna
dla Dzieci, Młodzieży
i Dorosłych

Pracownia Rozwoju Osobistego

Na swojej drodze przez życie człowiek mając do spełnienia wiele zadań, napotyka często problemy będące wyzwaniem dla jego rozwoju. Od tego, jak zadania zostaną wypełnione, a kryzysy przezwyciężone, zależeć będzie jakość i poczucie sensu życia, szansa na pomyślne pokonanie kolejnych pojawiających się przeszkód. Ostatecznym celem jest osiągnięcie stanu bycia  spełnionym życiowo.