Poradnia
Psychologiczna
dla Dzieci, Młodzieży
i Dorosłych
Poradnia
Psychologiczna
dla Dzieci, Młodzieży
i Dorosłych

Warsztaty i Treningi Rozwojowe

WARSZTATY ROZWOJOWE DLA RODZICÓW I NASTOLATKÓW

Dla kogo

Warsztaty dedykowane są tym rodzicom, którzy chcą zadbać o relację rodzic - dziecko lub ją poprawić, zapobiec używaniu przez nie substancji psychoaktywnych i innych ryzykownych zachowań okresu dorastania. Jednorazowo w edycji może wziąć udział od 7 do 10 rodzin z dziećmi w wieku od 11 do 15 lat.

Przebieg zajęć

Zajęcia warsztatowe składają się z cyklu 7 spotkań, raz w tygodniu o godz. 17.00. Pierwszą godzinę dzieci i rodzice pracują osobno, drugą godzinę - wspólnie.

Zajęcia prowadzone są przez dwóch  trenerów ( psychologa i pedagoga) metodami aktywnymi, do których należą odgrywanie ról, dyskusje, gry i zabawy zadania grupowe czy filmy. Wśród tematów dla rodziców są m.in. miłość i granice, ustalanie zasad domowych i zapewnienie pomocy rodzinie w wyjątkowych sytuacjach. Dla dzieci to np.: cele i marzenia, docenianie rodziców, radzenie sobie ze stresem i presja rówieśnicza. podyskutujemy równiez o tym czy kara ma sens...

Dlaczego warto

Największym wyzwaniem w kontakcie z dorastającym dzieckiem jest porozumienie. Jest ono możliwe tylko wówczas, gdy uważnie słuchamy, jesteśmy tu i teraz, gdy mamy dobry kontakt ze sobą. To nie jest łatwe w dzisiejszym świecie, gdzie ciągle oczekujemy od siebie i od innych, by było lepiej, wyżej i więcej. Warsztaty są doskonałą okazją, żeby pobyć ze sobą dłużej, bardziej intensywnie i uważnie, prawdziwie. Mogą być dobrym początkiem zmian albo umocnić to, co już działa w budowaniu wzajemnego zrozumienia w rodzinie. Dotyczy to zwłaszcza relacji z dzieckiem dorastającym, które jest (bo ma do tego prawo) krytyczne wobec autorytetów, sprawdzające granice, ekspansywne w poznawaniu świata albo wręcz odwrotnie – wycofane, zamknięte i pilnie strzegące swojego intymnego świata.

Korzyści

Korzyści dla rodziców to miedzy innymi zrozumienie znaczenia okazywania dziecku miłości (jest na to wiele sposobów) i stawiania granic dla prawidłowego rozwoju ich dziecka. To także nabycie umiejętności wspierania swego dorastającego dziecka w rozwoju, realizacji marzeń i konkretnych planów. Rodzice uczestniczący w warsztatach mogą nauczyć się nawiązywania dobrego kontaktu z dzieckiem dzięki treningowi uważnego słuchania. Dzięki udziałowi w zajęciach zrozumieją zmiany zachodzące u nastolatka i doświadczą znaczenia konsekwencji w wychowywaniu. Młodzież z kolei ma nawiąze nowe  znajomości, rozpozna marzenia i cele na przyszłość, bedzie mieć okazję bycia w "butach" rodzica. Nabędzie również umiejętności radzenia sobie ze stresem np. szkolnym a także mówienia innym „nie”, bycia odpornym na presję rówieśniczą.

Zgłoszenia

Zapisy i informacje o warsztatch - tel. 606 657 628