Poradnia
Psychologiczna
dla Dzieci, Młodzieży
i Dorosłych
Poradnia
Psychologiczna
dla Dzieci, Młodzieży
i Dorosłych

Konsultacja psychologiczna

Pierwsze spotkanie z psychologiem, nazywane konsultacją, daje możliwość osobie zainteresowanej podjęcie decyzji o diagnozie badź  rozpoczęciu terapii psychologicznej.

W sytuacji gotowości do podjęcia terapii stwarza okazję do poznania specjalisty, przedstawienia  trudności, które wpłynęły na decyzję o zgłoszeniu się oraz sprawdzenie, czy terapia wydaje się obu stronom właściwym sposobem pomocy.

Konsultacja to nie psychoterapia. Moze być jednorazowa, czasem  obejmuje więcej niż jedno spotkanie. Bywa tak, że skorzystanie z kilku konsultacji jest wystarczające do rozwiązania problemu.