Poradnia
Psychologiczna
dla Dzieci, Młodzieży
i Dorosłych
Poradnia
Psychologiczna
dla Dzieci, Młodzieży
i Dorosłych

Prelekcje

 

 Dla rodziców i nauczycieli:
Moje dziecko tez jest zdolne.
Mont Everest, czyli o porozumieniu z nastolatkiem.

Dla nauczycieli:
I co ja tutaj robię, czyli o przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu
Nowoczesne zarządzanie procesem grupowym w klasie