Poradnia
Psychologiczna
dla Dzieci, Młodzieży
i Dorosłych
Poradnia
Psychologiczna
dla Dzieci, Młodzieży
i Dorosłych

O nas

Jesteśmy specjalistami, którzy w swojej pracy kierują się dobrem drugiego człowieka. Wspieranie w rozwoju, inspirowanie jest naszą pasją, dlatego pracujemy z przyjemnością i dużym zaangażowaniem, kładąc szczególny nacisk na jakość i efektywność naszych działań. Pracujemy łącząc standardy pracy w naszych profesjach z własnym stylem pracy. Wszelkie treści konsultacji i terapii podlegają tajemnicy zawodowej. Przypadki poddawane superwizji są z zasady objęte obowiązkiem poufności oraz omawiane anonimowo. W przypadku klientów biznesowych podpisujemy stosowne umowy o zachowaniu poufności w celu formalno-prawnego uregulowania kwestii ochrony, wykorzystywania i dystrybucji informacji niejawnych. Najważniejszy dla nas jest człowiek i jego rozwój, na każdym etapie jego życia.

ZESPÓŁ

Anna Pawłowska

Założycielka poradni, psycholog, doradca kariery, trener Programu Wzmacniania Rodziny i Szkoły dla Rodziców. Pracuje jako konsultant i terapeuta w modelu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Specjalizuje się także w diagnozie psychologicznej w zakresie zdolności ogólnych i kierunkowych, specyficznych trudności w uczeniu się tj. dysleksji rozwojowej i dyskalkulii, uogólnionych trudności w uczeniu się u dzieci i młodzieży. Prowadzi warsztaty kompetencji interpersonalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wspiera młodych ludzi w rozpoznawaniu ich potencjału, planowaniu wizji kariery poprzez konsultacje, diagnozy zawodowe i warsztaty. Pracuje w oparciu o kodeks etyczno - zawodowy psychologa. Szczególnie bliska jest dla niej zasada poszanowania godności klienta i przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Przykłada szczególna wagę do stałego doskonalenia i poszerzania wiedzy oraz kompetencji w obszarze diagnozy, terapii i pracy z grupą, ze szczególnym uwzględnieniem nastolatków i dorosłych. W swoim rozwoju zawodowym za ważne uznaje szkolenia z zakresu : Kompleksowego Wspomagania Rozwoju Szkół i Placówek Oświatowych - uzyskanie kompetencji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji, Terapeutycznego Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach  - uzyskanie tytułu Praktyka SFA ( Solution Focused Approch) oraz Zarządzania Kadrami i Doradztwa Zawodowego (studia podyplomowe). Obecnie jest na drodze do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w nurcie psychodynamicznym. Uwielbia pracę z ludźmi znajdującymi się w ich ważnych momentach życia, towarzyszenie im w rozwoju to dla niej przywilej i wspaniała przygoda. Mężatka, mama dwójki dzieci, miłośniczka włoskiej kultury i tańca a od niedawna fanka piłki nożnej.

 

Joanna Śliwińska-Kocięcka

pedagog, surdologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Podyplomowego Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną i Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Diagnozuje logopedycznie dzieci, młodzież i dorosłych podejmując działania terapeutyczne w różnorodnych zaburzeniach mowy. Przeprowadza przesiewowe badania słuchu. Specjalizuje się w terapii dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (niedosłuch centralny). W pracy pedagogicznej diagnozuje i prowadzi terapię dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, badając ich rozwój psychomotoryczny, dojrzałość szkolną czy ryzyko dysleksji i dyskalkulii. Zarówno w pracy logopedycznej jak i pedagogicznej wykorzystuje wiele sprawdzonych metod terapeutycznych, w tym między innymi integrację sensoryczną, dostosowując je do potrzeb i możliwości swoich podopiecznych. Jako zwolenniczka wczesnej interwencji terapeutycznej jest wierna maksymie „Im wcześniej, tym lepiej!”. Wolny czas najchętniej spędza nad morzem z synem i mężem, fotografując piękno otaczającej przyrody.